Yürümeyi yanağımı yasladığım soğuk zeminden,

insanların adımlarını izleyerek öğrendim.

Sonra elimde kalemim, durdum,

Tanrı’yı izledim.